JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Snusdosa skyddas som varumärke

[2015-01-23] Svea hovrätt

Svea hovrätt slår i en dom fast varumärkesskyddet för Swedish Match snusdosa med nedsänkt lock. Domen innebär att den danska snustillverkaren V2 inte får sälja snusdosor med liknande utseende.

Swedish Match varumärke består av själva den tredimensionella utformningen av en snusdosa med nedsänkt lock men utan några produktnamn. Hovrätten anser att varumärket uppfyller kraven för skydd och att registreringen av varumärket ska bestå. Enligt hovrätten är det bland annat bevisat att en betydande del av snuskonsumenterna år 2004, när ansökningen om registreringen av varumärket gjordes, ansåg att snusdosor utformade som varumärket kom från samma företag.

Hovrätten anser också att det finns en risk för att snuskonsumenter ska tro att vissa av V2:s snusdosor kommer från samma företag som varumärket. V2 förbjuds därför att sälja dosorna eftersom en sådan försäljning skulle göra intrång i Swedish Match varumärke.

Hovrättens dom innebär att tingsrättens dom ändras. Tingsrätten ansåg att det inte finns tillräckligt stöd för att snuskonsumenter uppfattar att snusdosor utformade som varumärket kommer från samma företag. Tingsrätten upphävde därför registreringen av varumärket.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30 

Senast ändrad: 2015-01-23

För mer information kontakta:

Carl Josefsson
Vice ordförande
08-561 675 13

Målnummer:

T 768-14