JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt bedömer sexuella kontakter som en präst haft med en konfirmand som sexuellt utnyttjande av barn

[2015-03-05] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om sexuella kontakter som en präst haft med en konfirmand. Hovrätten dömer den åtalade mannen för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse 1 år.

En präst hade under våren 2014 vid flera tillfällen sexuella kontakter med en konfirmand. Kontakterna bestod av samlag och därmed jämförliga handlingar. Konfirmanden var 14 år och 9 månader när den första sexuella kontakten ägde rum.

Uppsala tingsrätt dömde mannen för våldtäkt mot barn vid sex tillfällen och bestämde påföljden till fängelse 2 år 6 månader. Tingsrätten beslutade också att mannen skulle betala skadestånd till konfirmanden med 110 000 kr.

Hovrätten kommer liksom tingsrätten fram till att mannen ska dömas för gärningarna. Hovrätten anser dock, till skillnad från tingsrätten, att brotten är mindre allvarliga och att mannen ska dömas för sexuellt utnyttjande av barn. Vid denna bedömning beaktar hovrätten att konfirmanden var nära åldern för sexuellt självbestämmande (dvs. 15 år). Hovrätten tar också hänsyn till bl.a. att det inte bevisats något annat än att konfirmandens och mannens relation präglades av frivillighet och ömsesidighet. Hovrätten dömer därför mannen för sexuellt utnyttjande av barn och bestämmer påföljden till fängelse 1 år. Hovrätten sänker också skadeståndet till konfirmanden till 60 000 kr.  

Senast ändrad: 2015-03-05

För mer information kontakta:

Johan Arvidsson
Hovrättsråd
08-561 672 71

Målnummer:

B 781-15