JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt beviljar resning i ett mål rörande mord

[2016-04-07] Svea hovrätt

SA dömdes den 1 oktober 1986 av Stockholms tingsrätt för mord. Sedan SA ansökt om resning har hovrätten kommit fram till att den nya bevisningen som SA åberopar sammantaget är sådan att dess förebringande i en rättegång sannolikt skulle ha lett till att han frikänts. Hovrätten beviljar därför resning i målet.

Stockholms tingsrätt fann i dom den 1 oktober 1986 att SA, som då erkände gärningen, lämnat uppgifter som stöddes av den övriga bevisning åklagaren lagt fram. Utöver SA:s uppgifter hade tingsrätten vid huvudförhandlingen tagit del visst övrigt material från förundersökningen. Tingsrätten dömde SA för att ha berövat en kvinna livet och gärningen rubricerades som mord. Påföljden bestämdes till sluten psykiatrisk vård.

SA har nu ansökt om resning och gjort gällande att det kommit fram nya omständigheter och bevis som visar att hans ursprungliga erkännande inte var tillförlitligt, att omständigheterna och bevisen inte har tagits upp tidigare samt att om de hade gjort det, sannolikt skulle ha lett till att han frikänts från åtalet. Han har vidare gjort gällande att det under alla förhållanden finns synnerliga skäl att bevilja honom resning.

Åklagaren har tillstyrkt att SA beviljas resning.

Hovrätten har i sitt beslut kommit fram till att den nya bevisningen sammantaget är sådan att dess förebringande i en rättegång sannolikt skulle ha lett till att SA frikänts. Hovrätten har därför beviljat resning.

Målet kommer nu tas upp på nytt av Stockholms tingsrätt.

Senast ändrad: 2016-04-06

För mer information kontakta:

Staffan Lind
Hovrättslagmannen
08-561 670 21

För beställning av hovrättens beslut:
Svea hovrätts arkiv
08-561 673 30
arkivet.svea@dom.se

Målnummer:

Ö 7110-15