JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt dömer bl.a. tre personer för försök till mordbrand

[2014-06-19] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom mot sex personer avseende bl.a. försök till mordbrand, olaga hot och skadegörelse. Hovrätten har i sin dom kommit fram till att brotten begåtts inom ramen för Revolutionära frontens (RF:s) verksamhet.

De sex personerna åtalades för att de, i olika konstellationer, gjort sig skyldiga till bl.a. försök till mordbrand, misshandel, olaga hot och skadegörelse under perioden mars 2013 – februari 2014. Åklagaren hävdade i åtalet att personerna hade begått brotten i egenskap av anhängare till RF.

Västmanlands tingsrätt dömde en av de åtalade för bl.a. olaga hot och skadegörelse till fem månaders fängelse. Övriga åtalade friades i princip helt. Tingsrätten ansåg det inte bevisat att det var just de åtalade som hade begått brotten. Åklagaren överklagade domen.

Hovrätten anser beträffande fyra av åtalspunkterna att det genom den bevisning som presenterats i målet inte finns något rimligt tvivel om att det är de åtalade som begått brotten. Hovrätten anser det också bevisat att samtliga brott har begåtts som ett led i en organiserad brottslig verksamhet, vilket medför att straffvärdet är högre än annars. Den av de åtalade som dömdes av tingsrätten döms i hovrätten även för försök till mordbrand, olaga hot och skadegörelse till två års fängelse. Två av de åtalade döms för försök till mordbrand till fängelse ett år och två månader respektive villkorlig dom med samhällstjänst 220 timmar. Hovrätten har då tagit hänsyn till att de var unga, 20 respektive 18 år, då brotten begicks. De övriga tre personerna döms för olaga hot och/eller skadegörelse till villkorlig dom med dagsböter.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-06-19

För mer information kontakta:

Per-Ola Cullin,
tf. hovrättsassessor
08-561 672 79

Johan Arvidsson,
hovrättsråd
08-561 672 71

Målnummer:

B 4095-14