JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt dömer de ansvariga för de s.k. vodkabilarna för att ha sålt mindre mängder alkohol än vad tingsrätten kom fram till och lindrar därför straffen för dem

[2014-04-03] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag meddelat dom i målet om de s.k. vodkabilarna. Hovrätten dömer två av de tilltalade för grov olovlig försäljning av alkohol och viss annan brottslighet till fängelse i ett år och två månader var. En tredje tilltalad döms för grov olovlig försäljning av alkohol samt olovligt innehav av alkoholhaltiga drycker till sex månaders fängelse. För sistnämnda brott döms även en fjärde tilltalad till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst.

Den centrala frågan i målet har både i tingsrätten och hovrätten varit vilka mängder alkohol de tilltalade ska dömas för att ha sålt. Åklagaren har använt en beräkningsmetod som bygger på uppgifter ur den hemliga telefonövervakning och hemliga telefonavlyssning som ägt rum i polisärendet. Hovrätten har dragit slutsatsen att åklagarens beräkningsmetod inte ger tillförlitliga resultat. Åklagaren har t.ex. räknat med att varje beställning via de s.k. försäljningstelefonerna har resulterat i ett köp av minst en vodkaflaska. Detta antagande har bl.a. genom nya vittnesmål som försvararna åberopat visat sig vara felaktigt. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att osäkerheten i åklagarens beräkningar är så stor att den inte kan korrigeras genom att det görs ett säkerhetsavdrag från de försäljningsnivåer som angetts i åtalet. De tre personer som överklagat tingsrättens dom i denna del döms därför i hovrätten för att ha sålt endast de alkoholmängder som de antingen erkänt eller på annat sätt förklarat vara rimliga. Hovrätten fäller var och en av dem för olovlig försäljning av mellan 250 och 500 liter vodka medan tingsrätten dömde dem för att ha sålt mellan 600 och 1 600 liter vodka.

Eftersom vodkaförsäljningen varit yrkesmässig och huvudsakligen inriktad mot ungdomar har samtliga personers brott även i hovrätten bedömts som grova. Då de döms för att ha sålt mindre mängder alkohol än vad tingsrätten kom fram till får gärningsmännen dock lindrigare straff. De personer som i tingsrätten dömdes till två och ett halvt års fängelse får sina fängelsestraff kortade till ett år och två månader. Den person som dömdes till två års fängelse i tingsrätten får sitt straff sänkt till sex månader av hovrätten som även tagit hänsyn till risken för att han på grund av domen förlorar sin nuvarande anställning. Hovrätten har också sänkt de belopp de tilltalade ska betala till staten i form av s.k. värdeförverkande. I tingsrätten blev de skyldiga att betala mellan 75 000 kr och 300 000 kr. Hovrätten sätter ned dessa belopp till mellan 50 000 kr och 100 000 kr.

Den person som döms för olovligt innehav av alkoholhaltiga drycker fälls i hovrätten enbart för att ha förvarat den alkohol som polisen tagit i beslag ur hans källarförråd. Även han får därför en mildare påföljd genom att det antal timmar samhällstjänst han ska utföra har minskats.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30. 

Senast ändrad: 2014-04-03

För mer information kontakta:

Daniel Gillgren
Tf. hovrättsassessor
08-561 670 33

Katja Isberg Amnäs
Hovrättsråd
08-561 671 61

Den 3 april 2014 är
Katja Isberg Amnäs endast tillgänglig
kl. 16.30 - 17.30

Målnummer:

B 5294-13