JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt dömer en familjehemspappa för våldtäkt mot barn

[2013-12-02] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål där en man åtalats för sexuella övergrepp mot en 16-årig flicka som var familjehemsplacerad hos honom. Hovrätten dömer mannen för bl.a. våldtäkt mot barn till fängelse i två år och sex månader. 

 

Mannen åtalades för bl.a. tre fall av våldtäkt mot barn, som bestod i att han vid ett tillfälle ska ha tvingat flickan till vaginalt samlag samt att han vid ett annat tillfälle ska ha genomfört två orala samlag med henne. Västmanlands tingsrätt ogillade tidigare i år åtalet och flickans skadeståndstalan.

Hovrätten har ansett att flickans uppgifter måste bedömas med försiktighet, bl.a. eftersom hon under utredningens gång ändrat sina uppgifter i väsentliga delar. Det innebär att det, utöver flickans berättelse, har krävts stark stödbevisning för att mannen ska kunna dömas.

Hovrätten har kommit fram till att bevisningen för att mannen tvingat flickan till ett vaginalt samlag är stark. Vid läkarundersökning av flickan framkom att mannens sperma fanns i hennes slida. Mannen förnekar att han haft samlag med flickan och har berättat att han kan ha glömt ett toalettpapper med sperma i handfatet som flickan kan ha hittat. Hovrätten anser att det är ytterst osannolikt att mannens sperma kan ha hamnat i flickans slida på något annat sätt än genom samlag. Flickans agerande vid tiden för händelsen och polisanmälan talar också emot att hennes anklagelser mot mannen skulle vara falska. Utredningen i övrigt utesluter inte att en våldtäkt kan ha inträffat. Bevisningen rörande denna åtalspunkt är sammantaget så stark att hovrätten har dömt mannen för våldtäkt mot barn.

Bevisningen rörande de påstådda orala samlagen är betydligt svagare och hovrätten har ansett att den inte är tillräcklig för en fällande dom. Åklagarens stödbevisning i denna del består framförallt av ett vittnesförhör med en anställd på flickans skola som hon ska ha berättat om övergreppen för. Vid huvudförhandlingen har vittnet haft mycket svaga minnesbilder av vilken information flickan lämnade till henne. Övrig utredning ger inte något stöd för flickans påståenden om orala samlag, utan talar i viss mån i annan riktning. Det är därför inte ställt utom rimligt tvivel att mannen begått de här gärningarna. Hovrätten har därför ogillat åtalet för våldtäkt mot barn i dessa delar. Hovrätten har också ogillat ett åtal för övergrepp i rättssak, men dömt mannen för ett fall av sexuellt ofredande mot samma flicka. Hovrätten är enig i sin bedömning.

Hovrätten har inte prövat frågan om mannen är skadeståndsskyldig mot flickan. Hennes överklagande rörande skadestånd avvisades före huvudförhandlingen i målet, eftersom hon är omyndig och hennes vårdnadshavare inte hade skrivit på fullmakt som skulle ha gett målsägandebiträdet rätt att överklaga. Hovrätten har därför varit förhindrad att behandla skadeståndsfrågan. Det är däremot möjligt för flickan att begära brottsskadeersättning för den skada som brotten mot henne medfört. Ärenden om sådan ersättning prövas av Brottsoffermyndigheten.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2013-12-03

För mer information kontakta:

Monica Kämpe
hovrättsråd
08-561 670 31

Målnummer:

B 3854-13