JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt dömer pappa för grov misshandel av sin nyfödde son

[2014-02-07] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål där en pappa åtalades för grov misshandel, synnerligen grovt brott, av sin nyfödde son. Av den medicinska utredningen framgår att barnet haft omfattande skador i form av bl.a.17 revbensfrakturer och frakturer på vänster ben och vänster överarm.

Tingsrätten ogillade åtalet. Tingsrätten fann, med stöd av den medicinska utredningen, att skadorna inte kunde ha åsamkats barnet på annat sätt än genom avsiktligt våld. Beträffande frågan om det varit pappan som utövat våldet ansåg tingsrätten att det visserligen inte fanns några omständigheter som direkt talade för att någon eller några andra personer skulle ha misshandlat barnet men att det fanns utrymme för att det kunde ha varit på det sättet eftersom barnet inte befunnit sig enbart i pappans vård.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att barnet inte kan ha orsakats skadorna på annat sätt än genom avsiktligt våld men när det gäller frågan om det är styrkt att det varit pappan som utövat våldet gör hovrätten en annan bedömning än tingsrätten. Barnet har befunnit sig i sina föräldrars vård i stort sett hela tiden från födseln. Hovrätten finner det uteslutet att de fåtal utomstående personer som under mycket begränsade perioder tagit hand om pojken kan ha orsakat skadorna på barnet. Hovrätten anser att åtalet är styrkt och dömer pappan för grov misshandel. Påföljden, som även omfattar viss annan brottslighet, bestäms till fängelse två år och sex månader. Barnet får skadestånd med 90 000 kr.

Hovrätten är enig i sin dom.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-02-07

För mer information kontakta:

Den 7 februari 2014 är kontaktpersonerna
tillgängliga endast mellan
kl. 12.00 - 14.30

Gösta Ihrfelt
Hovrättsråd
08-561 670 73

Malin Eriksdotter
Tf. hovrättsassessor
08-561 670 46

Målnummer:

B 2803-13