JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt dömer person för ohörsamhet mot ordningsmakten efter protest mot skogsavverkning

[2014-06-17] Svea hovrätt

Svea hovrätt ändrar tingsrättens friande dom och dömer en person som protesterat mot skogsavverkningen i den s.k. Ojnareskogen på Gotland för ohörsamhet mot ordningsmakten

I augusti 2012 förekom protester mot skogs­avverkningen som ägde rum inför anläggandet av en omdiskuterad kalktäkt i den s.k. Ojnareskogen på Gotland. För att hindra avverkningen klättrade en person upp i ett träd innanför polisens avspärrningar. Personen vägrade att klättra ned och lämna det avspärrade området, trots polismans befallning. Gotlands tingsrätt ogillade åtalet för ohörsamhet mot ordningsmakten på grund av att personen hade agerat i nöd.

Hovrätten, som inte anser att det förelåg någon nödsituation, dömer personen för ohörsamhet mot ordningsmakten. Påföljden har bestämts till 30 dagsböter.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-06-17

För mer information kontakta:

Erik Lindberg
hovrättsråd
08-561 672 68

Lisa Sundin
tf. hovrättsassessor
08-561 672 27

Målnummer:

B 2656-13