JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt dömer två män för grova sexuella övergrepp mot barn via internet, s.k. onlineövergrepp, i ett omfattande mål från Gotland

[2015-06-24] Svea hovrätt

Svea hovrätt meddelar dom i ett omfattande mål om sexuella övergrepp via internet och dömer, till skillnad från tingsrätten, två män för bl.a. grovt sexuellt övergrepp mot barn i åtskilliga fall och skärper fängelsestraffen samt höjer skadestånden till målsägandena.

Hovrätten har under våren 2015 prövat en mycket stor mängd brott mot unga flickor. I samtliga fall har flickorna blivit utsatta för sexuella övergrepp via internet. Männen – virtuellt förklädda till unga pojkar – har förmått eller försökt förmå ett stort antal flickor under 15 år att bl.a. posera nakna och onanera framför webbkamera. I flera fall har inspelningar gjorts, utan flickornas vetskap. Åklagaren har gjort gällande att gärningarna ska rubriceras som bl.a. grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och försök till sådana brott samt barnpornografibrott.

Gotlands tingsrätt dömde de två gärningsmännen till fängelse 5 år respektive 2 år 9 månader för bl.a. grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och försök till grovt sådant brott samt för barnpornografibrott. Tingsrätten ogillade dock samtliga åtal avseende grova sexuella övergrepp mot barn.

I hovrättens mål har i huvudsak prövats om de två männen också har gjort sig skyldiga till brottet grovt sexuellt övergrepp mot barn. Hovrätten anser att så är fallet och ändrar därför tingsrättens friande dom i denna del. Hovrätten dömer alltså de två männen även för grovt sexuellt övergrepp mot barn och försök till grovt sådant brott i åtskilliga fall samt skärper fängelsestraffen till 6 år 6 månader respektive 3 år 9 månader. Skadestånden till målsägandena höjs också.

Svea hovrätts, avdelning 4, dom den 24 juni 2015 i mål B 693-15.

För mer information kontakta hovrättsråden Erik Lindberg (ordförande), 08-561 672 68, eller Rakel Granditsky Hökeberg (referent), 08-561 672 73. För beställning av domen: Svea hovrätts arkiv, 08-671 673 30 eller arkivet.svea@dom.se

Senast ändrad: 2015-06-24

För mer information kontakta:

Erik Lindberg
hovrättsråd
08-561 672 68

Rakel Granditsky Hökeberg
hovrättsråd
08-561 672 73

Målnummer:

B 693-15