JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt fastställer domen mot fyra sympatisörer till Svenska motståndsrörelsen (SMR)

[2014-06-05] Svea hovrätt

Svea hovrätt fastställer domen mot de fyra sympatisörer till
Svenska motståndsrörelsen (SMR) som av tingsrätten dömts för våldsamt upplopp i samband med oroligheterna i Kärrtorps centrum
den 15 december 2013

Svea hovrätt har idag meddelat dom i målet gällande oroligheterna vid en tillståndsgiven demonstration i Kärrtorps centrum den 15 december 2013. Till demonstrationen kom bl.a. anhängare till SMR vilka störde ordningen på ett sådant sätt att de av tingsrätten dömdes för våldsamt upplopp. Fyra av dessa överklagade sina domar, vilka nu fastställs av hovrätten. Samtliga får fängelsestraff, utom en yngre person som döms till ungdomstjänst. Fängelsestraffet har bestämts till sex månader för två personer medan den tredje får ett något längre straff, åtta månader, beroende på att han tidigare dömts för liknande brott.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-06-05

För mer information kontakta:

Maria Wetterstrand Hagström
hovrättsråd
08-561 669 66

Målnummer:

B 3654-14