JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt fastställer domen på livstids fängelse för den pappa som anlagt en brand för att döda tre av sina barn

[2014-06-02] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag meddelat dom i det så kallade Dalarömålet där en pappa har dödat två av sina barn och försökt döda ytterligare ett av sina barn genom att anlägga en brand i det hus där barnen låg och sov. Hovrätten har fastställt tingsrättens dom, vilket innebär att pappan dömts till livstids fängelse.

Tingsrätten dömde pappan för två fall av mord samt ett fall av mordförsök och grov mordbrand till livstids fängelse. Pappan överklagade tingsrättens dom endast i frågan om hur påföljden skulle bestämmas. Hovrätten anser att även om pappans psykiska tillstånd i någon mån påverkat hans handlande så är gärningarnas straffvärde så högt att något annat straff än fängelse på livstid inte kan komma i fråga.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.Senast ändrad: 2014-06-02

För mer information kontakta:

Cecilia Bergman
hovrättslagman, 08-561 670 61
Tillgänglig från kl. 16.30 den 2 juni 2014

Agneta Munther
hovrättsråd, 08-561 670 63
Tillgänglig kl 11-16 den 2 juni 2014

Målnummer:

B 2741-14