JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom i mål om olaga frihetsberövande

[2017-12-06] Svea hovrätt

Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom i mål om olaga frihetsberövande.

I augusti 2016 lämnade två myndiga systrar sitt föräldrahem i Umeå för att studera på annan ort. En vecka efter flytten hämtades den yngre av systrarna av föräldrarna i samband med sin inskrivning vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Föräldrarna förde henne med bil tillbaka till Umeå.

Föräldrarna dömdes av tingsrätten för olaga frihetsberövande bestående av att de berövat dottern friheten genom att mot hennes vilja föra henne från Stockholm till Umeå. En äldre syster dömdes av tingsrätten för medhjälp till brottet. Systrarnas moder överklagade tingsrättens dom på fängelse 1 år.

Hovrätten fastställer tingsrättens dom mot modern. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det är bevisat att föräldrarna gemensamt och i samråd förde dottern från Stockholm till Umeå mot hennes vilja och att gärningen är att rubricera som ett olaga frihetsberövande. Hovrätten bedömer vidare att det är bevisat att motivet till gärningen var hedersrelaterat och att detta är en försvårande omständighet men att det inte finns skäl att skärpa straffet.
Senast ändrad: 2017-12-06

För mer information kontakta:

Maja Måhl
tf. hovrättsassessor
08 - 561 670 85
maja.mahl@dom.se

Cecilia Bergman
hovrättslagman
08 - 561 670 61
cecilia.e.bergman@dom.se

Målnummer:

B 10700-16