JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man som bl.a. gjort sig skyldig till vållande till annans död, grovt brott, och grov vårdslöshet i trafik med en glassbil (Målnr B 9604-13)

[2013-12-16] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag fastställt tingsrättens dom mot den man som i somras tillgrep en glassbil i Katrineholms kommun och därefter körde på en person som omedelbart avled av sina skador. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att mannen gjorde sig skyldig till vållande till annans död, grovt brott, och grov vårdslöshet i trafik. Hovrätten har funnit klarlagt att mannens förande av glassbilen visade på ett medvetet risktagande av allvarligt slag och en uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom.

Samtidigt ändrar hovrätten tingsrättens fällande dom beträffande ett åtal mot mannen för försök till grov misshandel av en polisman. Åklagaren gjorde gällande att den åtalade mannen i somras försökte att allvarligt skada polismannen genom att försöka köra på honom med en bil. Hovrätten har funnit att det saknades anledning att ifrågasätta mannens egna uppgifter om att han, när han startade bilen, hade för avsikt att komma från platsen. Mot mannens nekande har hovrätten inte funnit det styrkt att han hade uppsåt till att skada polismannen.

Tingsrätten dömde mannen även för andra brott, men i dessa delar överklagade mannen inte tingsrättens dom.

Eftersom hovrätten har frikänt mannen från ansvar för försök till grov misshandel sänker hovrätten fängelsestraffets längd från två år till ett år och åtta månader.

För beställning av domen:

Svea hovrätts arkiv, 08-561 673 30, arkivet.svea@dom.se

Senast ändrad: 2013-12-16

För mer information kontakta:

Rakel Granditsky Hökeberg
Hovrättsråd
08-561 672 73