JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt fastställer tingsrättens friande dom för åtal för mord i Uppsala

[2014-01-30] Svea hovrätt

Svea hovrätt meddelade i dag dom angående ett åtal för mord mot sambon till en man som avled av ett knivhugg natten mellan den
15 och 16 december 2012 i Uppsala. Hovrätten kommer i likhet med tingsrätten fram till att det inte är ställt utom rimligt tvivel att den åtalade begått den åtalade gärningen.

Det var under natten mellan den 15 och 16 december 2012 i en lägenhet i Rickomberga i Uppsala som en man avled av ett knivhugg. I lägenheten befann sig också mannens sambo och hennes väninna. Sambon åtalades för mord. Tingsrätten kom fram till att utredningen lämnade så många frågor öppna om hur det gick till när mannen dödades att det inte var ställt utom rimligt tvivel att det var sambon som utdelade det dödande hugget och då gjorde sig skyldig till ett uppsåtligt dödande på det sätt som åklagaren gjort gällande.

Åklagaren överklagade tingsrättens dom. I hovrätten åberopade åklagaren vittnesförhör med den åtalades väninna, som inte vittnade i tingsrätten. Väninnan berättade i hovrätten om att hon hade suddiga minnen av vad som hänt under kvällen och natten, men att hon hade vissa minnesbilder, bl.a. att hon sett att den åtalade knivhuggit sin sambo.

Hovrätten värderar i domen det nya vittnesmålet. Hovrätten bedömer att vittnesmålet har ett lågt bevisvärde och att det inte klargör viktiga delar av händelseförloppet. Hovrätten kommer till samma slutsats som tingsrätten, att utredningen lämnar så många frågor öppna om hur det gick till när mannen dödades att det inte är ställt utom rimligt tvivel att den åtalade gjort sig skyldig till den åtalade gärningen.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-01-30

För mer information kontakta:

Johan Arvidsson
Hovrättsråd
08-561 672 71

Fredrik Ludwigs
Hovrättsråd
08-561 672 64

Målnummer:

B 4893-13