JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt friar en man som tidigare dömts för försök till mord på sin dåvarande hustru

[2014-07-07] Svea hovrätt

Svea hovrätt frikänner den man som av Södertälje tingsrätt dömts för försök till mord genom att ha kastat eller släppt sin dåvarande hustru från en balkong. Två av hovrättens ledamöter var skiljaktiga och ville fastställa tingsrättens dom.

Hovrätten har idag meddelat dom i målet som gällde den händelse i Södertälje i februari 2013 då en kvinna föll från en balkong på sjätte våningen. Hennes make åtalades för att ha försökt döda henne genom att kasta eller släppa henne från balkongen. Tingsrätten dömde mannen till nio års fängelse för försök till mord. 

Kvinnan överlevde men blev svårt skadad. Bl.a. drabbades hon av minnesförlust i fråga om vad som lett till att hon fallit till marken. Efter drygt ett halvår berättade hon att hon återfått minnesbilder av att mannen kastat henne från balkongen. Åtalet byggde i huvudsak på kvinnans berättelse. Det saknades teknisk bevisning som direkt knöt mannen vid gärningen. 

En viktig fråga i målet har varit om kvinnan kunnat minnas händelsen eller delar av den efter de svåra hjärnskador hon fått och i vilken utsträckning domstolen i så fall kunnat lita på att minnesbilderna är korrekta. 

I målet har bl.a. en överläkare och en psykolog hörts. Båda har uttryckt att det i och för sig är möjligt för en patient efter en svår hjärnskada att minnas det som hänt strax före olyckan. För att bedöma sanningshalten i minnesbilderna måste de dock enligt läkaren bekräftas av vittnen eller annan bevisning. Frågan var därför om det fanns tillräcklig bevisning som stödde kvinnans uppgifter. 

Åklagaren åberopade teknisk utredning som bl.a. visade att det fanns blodstänk från kvinnan i lägenheten. Den motsade mannens version av hur stänken hamnat där men den kunde inte fastställa hur gamla blodstänken var eller när de hade avsatts. Kvinnan kunde inte heller minnas vad som orsakat blodspåren. Att det fanns blodstänk i lägenheten hade vidare ingen omedelbar betydelse för hovrättens prövning eftersom det inte gav svar på frågan om mannen hade kastat eller släppt kvinnan från balkongen. Det var det påståendet som domstolen skulle pröva. 

Hovrätten fann att utredningen inte gav sådant stöd åt kvinnans berättelse att det genom den var ställt utom rimligt tvivel att mannen hade kastat eller släppt henne från balkongen. Hovrätten frikände därför mannen.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-07-07

För mer information kontakta:

Linda Hallstedt,
hovrättsråd
08-561 673 09

Gunilla Lyxell,
handläggarchef
08-561 672 91

Målnummer:

B 3760-14