JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt frikänner en kvinna från misshandel av sina barn

[2013-12-20] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag frikänt en kvinna från ansvar för misshandel av sina barn. Den nu frikända kvinnan åtalades vid Falu tingsrätt för misshandel av sina tre underåriga barn. Tingsrätten, som ogillade åtalet i vissa delar, fann att kvinnan vid flera tillfällen hade gjort sig skyldig till misshandel men bedömde gärningarna som ringa brott. Hovrätten har kommit fram till att den bevisning som åklagaren har presenterat i målet inte är tillräcklig för en fällande dom.

Hovrätten anser att det kan ifrågasättas om barnens uppgifter är tillförlitliga. Skälet för detta är att förhören med barnen, som skett under förundersökningen, har vissa brister på sätt att barnen har fått ett flertal ledande frågor. De uppgifter som barnen lämnat har dessutom varit motsägelsefulla. Förhören har genomförts utan att den tilltalade kvinnan eller hennes försvarare varit närvarande. Det har därför inte varit möjligt för kvinnan att ställa kompletterande frågor till barnen med anledning av de uppgifter som de lämnat. Hovrätten har gjort bedömningen att de brister som funnits i utredningen inte vägts upp av den övriga bevisning som åklagaren åberopat i målet.

Hovrätten har därför kommit fram till att åtalet i dess helhet ska ogillas.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2013-12-20

För mer information kontakta:

Christina Jacobsson
Hovrättsråd/Vice ordförande
08-561 670 97

Dan Leeman
Tf. hovrättsassessor
08-561 671 05

Målnummer:

B 1216-13