JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt ger Migrationsverket rätt att fortsätta hyra lägenheter för asylsökande

[2015-12-08] Svea hovrätt

Svea hovrätt har beslutat att Migrationsverket ska få fortsätta hyra ett antal lägenheter i Hedemora från det kommunala bostadsbolaget AB Hedemorabostäder. Intresset för Migrationsverket att upplåta lägenheter till asylsökande väger tyngre än hyresvärdens intresse att upplåta lägenheterna till personer som står i den kommunala bostadskön.

Migrationsverket har sedan en tid tillbaka hyrt drygt 100 lägenheter i Hedemora från det kommunala bostadsbolaget AB Hedemorabostäder. Lägenheterna har använts för asylsökande.

Sedan AB Hedemorabostäder sagt upp hyresavtalet för 15 av dessa lägenheter beslutade Hyresnämnden i Västerås att Migrationsverket inte skulle få fortsätta hyra lägenheterna från AB Hedemorabostäder. Hyresnämndens beslut överklagades av Migrationsverket till Svea hovrätt.

Migrationsverket har i hovrätten bland annat anfört att det med hänsyn till det stora antal asylsökande som för närvarande kommer till Sverige finns ett stort behov av samtliga lägenheter som Migrationsverket hyr.

AB Hedemorabostäder har bland annat hänvisat till de personer som aktivt söker bostad i deras bostadskö och påpekat att nästan hälften av dessa utgörs av sökande som beviljats permanent uppehållstillstånd, men tvingas bo kvar i någon av de lägenheter som Migrationsverket hyr.

Svea hovrätt har kommit fram till att intresset för Migrationsverket att  upplåta lägenheter till asylsökande väger tyngre än hyresvärdens intresse att hyra ut lägenheterna till sökande i den kommunala bostadskön. Hovrätten ändrar därför Hyresnämndens beslut och ger Migrationsverket rätt att fortsätta hyra de aktuella lägenheterna från AB Hedemorabostäder.

En skiljaktig ledamot i hovrätten anser dock, liksom Hyresnämnden, att AB Hedemorabostäders intresse av att kunna erbjuda lägenheterna till personer i bostadskön överväger Migrationsverkets intresse av att disponera lägenheterna.

Senast ändrad: 2015-12-08

För mer information kontakta:

Gun Lombach
Hovrättsråd
08-561 675 47 gun.lombach@dom.se

Målnummer:

ÖH 4013-15