JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i det s.k. Facebook-målet

[2017-06-28] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål mot tre män om våldtäkt och grovt förtal som överklagats från Uppsala tingsrätt. Hovrätten har skärpt straffen och dömt de tilltalade till något längre fängelsestraff än tingsrätten.

En natt i januari 2017 hade fyra personer, tre män och en kvinna, fest i en lägenhet i Uppsala. Under natten hade två av männen vid olika tillfällen samlag med kvinnan, som var mycket berusad. Den tredje mannen filmade ett av samlagen och sände filmen i realtid via Facebook till en grupp personer.

Tingsrätten dömde en av männen för våldtäkt och medhjälp till våldtäkt till fängelse i 2 år 4 månader. Medhjälpen bestod i att han överlämnat en kondom till den andre mannen som haft samlag med kvinnan. Den mannen dömdes för våldtäkt till 1 års fängelse. Den man som filmat dömdes för grovt förtal och underlåtenhet att avslöja våldtäkt till fängelse i 6 månader.

- Hovrätten har fastställt tingsrättens dom när det gäller de brott som männen har gjort sig skyldiga till men skärpt straffen, säger hovrättsrådet Göran Nilsson.

Hovrättens dom innebär en skärpning av fängelsestraffet för den man som döms för våldtäkt och medhjälp till våldtäkt från 2 år 4 månader till 2 år 8 månader. Vidare får den man som gjort sig skyldig till våldtäkt en skärpning av fängelsestraffet från 1 år till 1 år 4 månader. När det gäller den man som döms för
grovt förtal och underlåtenhet att avslöja våldtäkt förlänger hovrätten straffet från fängelse i 6 månader till fängelse i 8 månader.

Senast ändrad: 2017-06-28

För mer information kontakta:

Christina Jacobsson
hovrättsråd
08-56167097

Göran Nilsson
hovrättsråd
08-56167115

Tillgängliga kl. 14.00-16.00

Målnummer:

B 4377-17