JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål där 14 personer dömdes för olaga intrång på Forsmarks kärnkraftsanläggning i oktober 2012

[2014-05-06] Svea hovrätt

De 14 åtalade personerna dömdes av tingsrätten för olaga intrång som bedömdes som grova brott till villkorlig dom och dagsböter.

De dömda yrkade i hovrätten att brotten inte skulle ses som grova och att påföljden skulle bli enbart dagsböter. Åklagaren motsatte sig vid huvudförhandlingen i hovrätten inte detta. Hovrätten anser på samma sätt som tingsrätten att de åtalade har gjort sig skyldiga till olaga intrång men bedömde, till skillnad från tingsrätten, inte intrånget som grovt. Med hänsyn till detta ändrade hovrätten tingsrättens dom och bestämde straffen för var och en av de åtalade till enbart dagsböter.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-05-06

För mer information kontakta:

Omi Söderblom Mohammar
hovrättsråd
08-561 670 65

Agneta Munther
hovrättsråd
08-561 67063

Målnummer:

B 5827-13