JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om grovt jaktbrott

[2015-10-29] Svea hovrätt

Hovrätten har i dag frikänt fem män som varit åtalade för grovt jaktbrott bl.a. i Dalarna.

Samtliga fem var åtalade för grovt jaktbrott. Åklagaren påstod att de den 6 maj 2012 hade besökt området kring Rövarberget i Dalarna på gränsen till Härjeda-len och där tillsammans och i samråd vidtagit vissa åtgärder i syfte att skada och döda varg. De tilltalade menade att de varit ute för att rekognosera inför en bäverjakt. Även om det fanns vissa besvärande omständigheter kom tingsrätten fram till att bevisningen inte var tillräcklig för en fällande dom. Tingsrätten frikände därför samtliga.

Hovrätten har nu kommit fram till samma slutsats. Också hovrätten menar att det finns omständigheter som är besvärande. Sms-meddelanden strax före den påstådda gärningen är en sådan omständighet. En annan är att de tilltalades rö-relser i skogen inte tydde på att de bara varit på platsen för att rekognosera inför en bäverjakt. Ytterligare en besvärande omständighet är att det hade lagts ut rått kött i närheten av de platser de tilltalade hade varit. Slutligen fanns det varg i området, vilket de tilltalade kände till.

Hovrätten konstaterar dock att den påstådda bäverjakten faktiskt ägde rum och att en av de tilltalade då varit guide. Samtliga tilltalade har också ett stort intresse av natur och vilt. Att någon av dem följt vissa vargspår behöver inte innebära att de förföljt eller spårat varg på ett sätt som utgör jakt. Även om det finns viss teknisk bevisning menar hovrätten att det finns flera brister i utredningen.

Hovrätten menar att en av de tilltalade har befunnit sig så långt från de övriga att det redan därför inte kan komma ifråga att döma honom för delaktighet i det påstådda jaktbrottet. När det gäller de andra har åklagaren inte visat att de haft möjlighet att skjuta varg. Utredningen har inte heller medgett slutsatsen att någon av de tilltalade agerat i syfte att döda eller skada varg. Samtliga tilltalade frikänns i hovrätten också.

Domen kan beställas från Svea hovrätts arkiv, 08-561 673 30

Senast ändrad: 2015-10-29

För mer information kontakta:

Katarina Påhlsson
Hovrättslagman
08–561 671 01

Göran Nilsson
Hovrättsråd, referent i målet
08–561 671 15

Målnummer:

B 28-15