JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i mål om en skjutning i Skärholmen

[2017-09-12] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag ändrat tingsrättens dom avseende mord och försök till mord i Skärholmen i februari 2017 och dömt de två tilltalade för medhjälp till vållande till annans död, grovt brott, och medhjälp till vållande till kroppsskada, grovt brott, istället.

Den 1 februari 2017 sköts en man till döds och en person skadades svårt vid en skjutning i Skärholmen. Två män åtalades för i första hand mord och försök till mord och i andra hand för medhjälp till brotten. Det påstods inte att någon av de tilltalade hade skjutit vid tillfället. Det som gjordes gällande var dels att det funnits en brottsplan, som de tilltalade varit involverade i, och dels att de båda hade främjat gärningen på ett sådant sätt att de i första hand skulle anses vara medgärningsmän.

Tingsrätten, som inte ansåg att det funnits en brottsplan, dömde de båda tilltalade för mord och försök till mord. De båda tilltalade överklagade domen och yrkade att bli frikända. Åklagarna har i hovrätten vidhållit gärningsbeskrivningen fullt ut och dessutom i tredje hand yrkat ansvar för vållande till annans död, grovt brott, och för vållande till kroppsskada, grovt brott, eller medhjälp därtill. 

Hovrätten anser, i likhet med tingsrätten, att det inte är bevisat att det funnits någon brottsplan som de tilltalade varit fullt införstådda i. Vidare anser hovrätten att de båda tilltalade har främjat gärningen, bl.a. genom att ha skjutsat skyttarna till och från platsen, men att deras agerande inte är att bedöma som medgärningsmannaskap utan som medhjälp. Hovrätten har funnit det utrett att de tilltalade visserligen insett att det funnits en risk för att en skjutning med dödlig utgång skulle kunna ske men till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det inte är bevisat att de haft något uppsåt till att medverka till att döda eller skada målsägandena. Däremot har det varit fråga om ett oaktsamt agerande och ett medvetet risktagande från de tilltalades sida. Hovrätten har därför dömt dem för medhjälp till vållande till annans död, grovt brott, och medhjälp till vållande till kroppsskada, grovt brott, och bestämt påföljden till fängelse i två år och sex månader respektive ett år och åtta månader. Hovrätten har även tagit ställning i skadeståndsdelen och ändrat tingsrättens dom i vissa avseenden.

Senast ändrad: 2017-09-11

För mer information kontakta:

Ulla Bergendal
hovrättsråd
08-561 670 68

Malin Carlson
tf. hovrättsassessor
08-561 670 42

Målnummer:

B 6767-17