JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har idag dömt en man för människorov

[2016-04-28] Svea hovrätt

Hovrätten har idag dömt en man som fört bort en kvinna och hållit henne inspärrad. Straffet har bestämts till fängelse 8 år.

Det var i höstas som en man förde bort en kvinna till sin gård i Skåne där han under en knapp vecka höll henne inspärrad i en isolerad byggnad. Mannen er-kände de faktiska omständigheterna men menade att han inte avsett att skada kvinnan till liv eller hälsa eller att han tänkt tvinga henne till någon tjänst. Han gick därför endast med på att dömas för olaga frihetsberövande.

Precis som tingsrätten dömer hovrätten mannen för människorov och frikänner honom från en påstådd våldtäkt. Kvinnan får ett högt skadestånd. När det gäller straffet konstaterar hovrätten bl.a. att människorovet varit välplanerat och att det inneburit ett mycket allvarligt angrepp på kvinnans hälsa och trygghet till person. Brottet har ett betydande straffvärde. Tingsrätten bestämde straffet till fängelse 10 år. Hovrätten konstaterar att det föreligger också omständigheter som ska beaktas i mildrande riktning, såsom mannens psykiska störning, och dömer mannen till fängelse 8 år.

- Det rör sig om ett mycket allvarligt angrepp på målsägandens hälsa och trygg-het till person. Brottet har därför ett betydande straffvärde, säger hovrättsrådet Camilla Larsson, referent.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se
tel. 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2016-04-28

För mer information kontakta:

Katarina Påhlsson
Hovrättslagman
08-561 671 01
Nås säkrast mellan kl. 11.00 och 12.30

Camilla Larsson
Hovrättsråd
08-561 671 04
Nås säkrast mellan kl. 11.00 och 12.30

Målnummer:

B 2175-16