JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har idag meddelat dom i det s.k. Arenamålet, som rört frågan om mutbrott förekommit i samband med projekteringen av Arenastaden i Solna

[2013-10-29] Svea hovrätt

Den vid tingsrätten för mutbrott åtalade kommuntjänstemannen har avlidit under målets handläggning i hovrätten, varför hovrätten inte haft att pröva frågan om eventuell straffrättslig påföljd för honom.

De som har åtalats för bestickning har, liksom i tingsrätten, frikänts från ansvar. Hovrätten har också behandlat frågor om förverkande av utbyte av brott och om företagsbot.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv.

Senast ändrad: 2013-10-28

För mer information kontakta:

Richard Ljungqvist
Fd chefsrådman
0704-676 230

Staffan Lind
Hovrättslagman
08-561 670 21

Målnummer:

B 5202-12