JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har idag meddelat dom i det s.k. Sigtunamålet

[2013-12-20] Svea hovrätt

Hovrätten fastställer i huvudsak tingsrättens dom och samtliga åtalade döms för att tillsammans och i samförstånd ha misshandlat en elev på ett av Sigtunaskolans elevhem.

Händelserna skedde läsåret 2011/2012. Samtliga dömda gick sista året på gymnasiet på Sigtunaskolan medan målsäganden gick första året på gymnasiet. Båda händelserna ägde rum nattetid på ett elevhem på Sigtunaskolan.

Samtliga fem åtalade döms för att vid ett tillfälle höstterminen 2011 ha misshandlat den yngre eleven. Misshandeln bestod av slag mot överkroppen och sparkar mot benen när han misslyckades med att fånga cheeseballs (en form av snacks) som kastades mot honom av de äldre eleverna.

Fyra av de åtalade döms även för att i mars 2012 ha misshandlat målsäganden som bestraffning för att han tidigare på dagen hade vägrat städa en av de äldre elevernas rum. Han väcktes vid tretiden på natten och kallades till de äldre elevernas avdelning på elevhemmet. Där blev han tvingad att städa i flera omgångar och fick dessutom motta ett flertal sparkar och slag, huvudsakligen mot överkroppen. Både tingsrätten och hovrätten har funnit att de åtalade har agerat tillsammans och i samförstånd och alla döms för samtliga gärningsmoment, förutom några sparkar som en av eleverna utdelade när de andra inte var närvarande.

Hovrätten fastställer tingsrättens dom på villkorlig dom och samhällstjänst. För en av de dömda sänks antalet timmar samhällstjänst något.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2013-12-20

För mer information kontakta:

Karin Kussak
Hovrättsråd/vice ordförande
08-561 669 73

Karin Lundqvist
Tf. hovrättsassessor
08-561 669 67

Målnummer:

B 2858-13