JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål angående grov våldtäkt

[2015-12-22] Svea hovrätt

Dom i mål angående grov våldtäkt

Stockholms tingsrätt dömde i november 2015 tre unga män för grov våldtäkt mot en och samma målsägande och bestämde att de skulle betala skadestånd till henne.

Samtliga tre tilltalade överklagade och ville bli frikända. De ville också bli befriade från skyldigheten att betala skadestånd.

Målsäganden överklagade och begärde ytterligare 25 000 kr i ersättning för kränkning.

Hovrätten har i dom idag, på samma sätt som tingsrätten, konstaterat att de tre tilltalade har gjort sig skyldiga till grov våldtäkt i september 2015.

För två av de tilltalade har hovrätten fastställt straffet på 9 respektive 6 månaders sluten ungdomsvård.

Hovrätten har för samtliga tre tilltalade höjt det skadestånd som de tillsammans ska betala till målsäganden från 165 000 kr till 190 000 kr.

När det gäller den tredje tilltalade är det inte klarlagt att han var straffmyndig, dvs. att han hade fyllt 15 år vid brottstidpunkten. Han får därför inte dömas till någon påföljd. Skadeståndsskyldigheten kvarstår däremot.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08 – 561 673 30

Senast ändrad: 2015-12-22

För mer information kontakta:

Karin Wistrand
hovrättsråd (ordförande)
08 – 561 669 72

Eleonore Källstrand Nord
hovrättsråd (referent)
08 – 561 669 66

Målnummer:

B 10485-15