JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har idag meddelat dom i mål där en man åtalats för att ha dödat en annan man med ett samurajsvärd på Solvalla camping

[2015-02-05] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag kommit fram till att den man som åtalats för att ha mördat en annan man på Solvalla camping ska dömas för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död till 6 års fängelse.

I april 2014 avled en man efter att på Solvalla camping ha fått en svärdspets (samurajsvärd) i hjärtat. Åklagaren har åtalat den man som höll i svärdet för, i första hand, mord. Den mannen har hävdat att han inte stuckit eller huggit den andre mannen utan att denne själv gått eller snubblat in i svärdet. Han har även menat att han befunnit sig i en nödvärnssituation.

Solna tingsrätt frikände mannen efter att ha funnit att han handlat i nödvärn.

Enligt hovrätten är det utrett att den åtalade mannens uppgifter om att den avlidne mannen angripit honom med kniv är osanna. Detta är en annan bedömning än den som tingsrätten gjorde. Hovrätten anser att det också är bevisat att den åtalade mannen medvetet stuckit den andre mannen. Utredningen visar däremot inte att den åtalade mannen haft ett uppsåt till att den andre mannen skulle komma att avlida.

Mannen döms därför inte för mord utan för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. Påföljden bestäms till fängelse i sex år och av-ser även annan brottslighet. Den avlidne mannens anhöriga får skadestånd med vardera 25 000 kr för lidande.

Samtidigt döms två andra personer som hjälpt den nu dömde mannen att hålla sig undan för grovt skyddande av brottsling till fängelsestraff.

Hovrättens dom är inte enhällig. En ledamot anser att det inte är visat att den åtalade mannen utdelat ett medvetet våld med svärdet och vill därför endast döma mannen för grovt vållande till annans död.

Domen kan beställas från Svea hovrätts arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2015-02-03

För mer information kontakta:

Sven Jönson
hovrättsråd
08-561 670 62

Målnummer:

B 7313-14 och B 8801-14