JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har idag meddelat dom i mål mot den polisman som i samband med gripande av en rånare skjutit in i ett gym

[2013-12-20] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag funnit att den polisman som skjutit ett antal skott mot en rånare men där skotten gått in i ett gym inte har varit grovt oaktsam och därför ogillat åtalet om framkallande av fara mot annan

Tingsrätten dömde den polisman som i samband med ett rån mot en guldsmedsbutik avlossade flera skott mot en beväpnad rånare som befunnit sig framför ett gym och där flera skott gick in i gymmet för framkallande av fara för annan.

Hovrätten har liksom tingsrätten funnit att polismannen har utsatt de kvinnor som befann sig i gymmet för livsfara och att det på objektiva grunder utgjort ett otillåtet risktagande att avlossa skott utan att förvissa sig om att detta kunnat ske utan fara för utomstående personer. Polismannens rätt att i nödvärn skjuta mot rånaren har inte berättigat honom att riskera att utomstående skadas. Eftersom skotten har innefattat livsfara för utomstående har inte heller den s.k. nödrätten gjort skotten tillåtliga.

Med hänsyn till det hastiga händelseförloppet och det dödshot som polismannen utsatts för har hovrätten funnit att polismannen inte hade förutsättningar eller förmåga att göra ett medvetet val om han skulle söka skydd eller skjuta mot rånaren. Inte heller i övrigt har det visats att han tagit en medveten risk genom att skjuta mot en bakgrund som var osäker.

Hovrätten anser det varit oaktsamt av polismannen att avlossa skott under de förhållanden som rådde, på ett avstånd där risken att missa målet var högst påtaglig och utan att förvissa sig om att det kunnat ske på ett rimligt säkert sätt. Även om mycket höga krav på aktsamhet, eftertanke och sinnesnärvaro måste ställas på en polisman när det kan bli aktuellt att använda tjänstevapnet har hovrätten dock funnit att polismannens situation har varit så stressfylld att hans oaktsamhet inte kan bedömas som grov. Åtalet för framkallande av fara har därför ogillats.

För beställning av domen: Svea hovrätts arkiv, 08-671 673 30 

Senast ändrad: 2013-12-20

För mer information kontakta:

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
08-561 671 41

Sven Jönson
Hovrättsråd
08-561 670 62

Målnummer:

B 2042-13