JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har idag meddelat dom i målet mot den man som i Västerås dödade sin före detta sambo i samband med att hon umgängestränade med den gemensamma sonen

[2014-02-06] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag funnit att mannen som i Västerås dödade sin före detta sambo i samband med att hon umgängestränade med den gemensamma sonen ska dömas för mord och att påföljden för mordet och en samtidigt begången grov misshandel ska bestämmas till fängelse i 18 år.

Mannen stack sin före detta sambo till döds genom att tilldela henne drygt 30 knivstick med en kökskniv. Detta skedde i samband med att hon skulle umgängesträna med den gemensamma sonen. Mannen skar även en kvinna som arbetade med umgängesträningen i halsen i samband med att hon försökte hindra honom från att angripa den före detta sambon.Tingsrätten dömde mannen för mord och mordförsök till 18 års fängelse.

Även hovrätten har funnit att mannen uppsåtligen dödade sin före detta sambo och att det brottet är att bedöma som mord. Hovrätten anser däremot inte visat att mannen varit likgiltig till om den andra kvinnan skulle dö. Han har för gärningen mot henne i stället dömts för grov misshandel.

Hovrätten finner att mordet varit så hänsynslöst att det tillsammans med den grova misshandeln haft ett straffvärde som motiverar livstids fängelse. Omständigheter som ingått i bedömningen är bl.a. brutaliteten i tillvägagångssättet samt att mordet begicks i den gemensamma sonens omedelbara närhet och på ett ställe där kvinnan haft särskild anledning att känna sig trygg. Med hänsyn till mannens psykiska status vid gärningstillfället – där bl.a. hans intag av läkarföreskriven medicin kan ha lett till en bristande impulskontroll – har straffet dock bestämts till 18 års fängelse.

Hovrätten anser, till skillnad mot tingsrätten, att den mördade kvinnans två barn ska tillerkännas skadestånd till samma belopp 50 000 kr. Skadeståndet till den kvinna som knivskars i halsen sätts ner som en följd av att brottet mot henne inte bedömts som försök till mord.

Hovrättens dom är enhällig

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-02-06

För mer information kontakta:

Sven Jönson
Hovrättsråd
08-561 670 62

Agneta Munther
Hovrättsråd
08-561 670 63

Målnummer:

B 10662-13