JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har ogillat ett skadeståndsyrkande mot en journalist för förtal på Twitter

[2017-09-29] Svea hovrätt

En känd kulturperson/debattör stämde en journalist och dennes arbetsgivare för förtal på grund av uttalanden som journalisten hade gjort på Twitter. Stockholms tingsrätt kom fram till att journalisten inte hade gjort sig skyldig till förtal. Svea hovrätt har nu fastställt tingsrättens dom.

I anslutning till det danska valet uppstod en diskussion på Twitter där journalisten som ett svar på ett inlägg från kulturpersonen/debattören skrev bl.a. ”Du är väl glad över valresultatet, din gamle rasist”.

Hovrätten har funnit att uttalandena i den aktuella kontexten varit att uppfatta som allmänna och negativt hållna värdeomdömen av kulturpersonen/debattören och inte som ett påstående om faktiska sakförhållanden. Journalisten har därmed inte gjort sig skyldig till förtal.

Senast ändrad: 2017-09-29

För mer information kontakta:

Joakim Zetterstedt
hovrättsråd
08-561 670 66

Sven Jönson
hovrättsråd
08-561 670 62

Målnummer:

T 4399-16