JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt lanserar ny presstjänst

[2017-04-25] Svea hovrätt

I dag lanserar Svea hovrätt sin nya presstjänst Svea hovrätts pressrum. Journalister kommer att kunna nå Svea hovrätt via en särskild presstelefon, även utanför kontorstid
(070-183 66 93).

Specifika frågor om enskilda mål hänvisas i regel till de som dömer i det aktuella målet. Presstjänsten kommer också bistå journalister i frågor av allmän och principiell karaktär.

- Syftet med den nya presstjänsten är att hjälpa journalister att snabbt hitta information. Det är ett led i Svea hovrätts strävan att tillgängliggöra och förklara verksamheten i hovrätten, säger hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.

Hovrätten har en hemsida - www.svea.se - där regelbundna nyhetsuppdateringar sker. Nyheterna läggs även ut på hovrättens twitterkonto @sveahovratt.





Senast ändrad: 2017-04-25

För mer information kontakta:

Svea hovrätts presstjänst
070-183 66 93