JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätt lanserar ny webbplats

[2013-12-02] Svea hovrätt

Svea hovrätt lanserar i dag en ny – helt omarbetad – webbplats.

På den nya webbplatsen kan parter, vittnen, jurister, journalister och andra hitta aktuell information om hovrätten, inklusive praktisk information om uppmärksammade pågående mål.

En viktig förändring är att webbplatsen kommer att omfatta endast nyheter från just Svea hovrätt och att hovrätten i större utsträckning än tidigare kommer att publicera nyhetstexter om hovrättens domar och beslut på webbplatsen – samtidigt som avgörandena blir offentliga. I de fall hovrättens formuleringar i domar och beslut är av särskilt intresse kommer avidentifierade versioner av avgörandena (eller delar av avgörandena) att publiceras. Även andra typer av nyhetstexter kommer att publiceras i större utsträckning än tidigare.

Nyhetsflödet kan följas antingen på webbplatsen eller med hjälp av en s.k. RSS-läsare. Adressen är, liksom tidigare, www.svea.se.

Samtidigt inleder hovrätten nyhetspublicering på Twitter, http://twitter.com/Sveahovratt. På Twitter kommer i första hand korta varianter av webbplatsens nyhetstexter att publiceras.

Senast ändrad: 2013-12-02