JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt meddelar beslut i HQ-målet.

[2015-03-13] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag fastställt Stockholms tingsrätts beslut att inte avvisa en del av den skadeståndstalan som HQ AB för mot revisionsföretaget KPMG, en tidigare revisor och tidigare styrelseledamöter i HQ AB och HQ Bank.

I målet vid tingsrätten har HQ AB yrkat skadestånd av KPMG, en tidigare revisor för HQ Bank samt tidigare styrelseledamöter i HQ AB och dess dotterbolag HQ Bank (svarandena). Skadeståndstalan avser bl.a. skador som ska ha drabbat HQ Bank under åren 2008-2010. HQ AB gör gällande att dessa skador orsakats av oaktsamhet av svarandena. En förutsättning för att skadeståndstalan avseende banken skador skulle kunna tas upp till prövning var att bolagsstämman i HQ Bank hade fattat beslut om det. Svarandena gjorde vid tingsrätten gällande att något sådant beslut inte hade fattats och att skadeståndstalan i den delen därför skulle avvisas. Tingsrätten fann emellertid att det förelåg i behörig ordning fattade beslut av bolagsstämman och ogillade yrkandet om avvisning. Svarandena klagade till hovrätten och vidhöll sin begäran om avvisning.

Hovrätten, som hållit muntlig förhandling i målet, har alltså kommit till samma slutsats som tingsrätten och ogillar avvisningsyrkandet. Det innebär att rättegången vid tingsrätten i den aktuella delen kan fortsätta.

Domen kan beställas från svea hovrätts arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2015-03-13

För mer information kontakta:

Hans Cappelen-Smith
Hovrättsråd
08-561 671 08

Målnummer:

Ö 1217-14