JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt meddelar dom i mål om grov våldtäkt

[2017-04-27] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag fastställt tingsrättens friande dom i ett mål där tre män åtalats för grov våldtäkt.

Tre män åtalades i Södertörns tingsrätt för att tillsammans och i samförstånd med en fjärde okänd man ha haft orala och anala samlag med en kvinna. Enligt åtalet hade männen dels tvingat henne, dels otillbörligt utnyttjat att hon befann sig i en särskilt utsatt situation på grund av en funktionsnedsättning och berusning. Händelsen inträffade utomhus en natt i juli 2016 efter att kvinnan tillsammans med en av männen träffat de övriga tre männen utanför en restaurang. Tingsrätten frikände de tilltalade i en dom i november 2016.

Åklagaren och målsäganden överklagade domen till hovrätten och yrkade att de tre männen skulle fällas för grov våldtäkt men gjorde inte längre gällande att männen tvingat kvinnan till samlag.  

Enligt hovrätten innehåller målsägandens berättelse vissa motsägelser och oklarheter som kan förklaras av hennes funktionsnedsättning men genom hennes berättelse och två vittnens uppgifter är det i vart fall utrett att två män har haft orala samlag med henne. Det är dock inte bevisat att det förekommit anala samlag. Hovrätten konstaterar vidare att åklagaren inte visat vilka två av de tre tilltalade männen och den okände fjärde mannen som hade orala samlag med kvinnan. Vad gäller frågan om de orala samlagen utförts tillsammans och i samförstånd är det inte möjligt att på den grunden döma någon av de tilltalade som gärningsman. 

Hovrätten fastställer därför tingsrättens friande dom.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se tel. 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2017-04-27

För mer information kontakta:

Kerstin Elserth
Hovrättsråd
08-561 669 69

Målnummer:

B 11180-16