JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt meddelar dom i mål om mord i Idre

[2017-10-09] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag dömt den tilltalade för mord och bestämt påföljden till fängelse 16 år.

På morgonen den 15 maj 2016 påträffades en man död i sin bostad i Idre. Kvällen före hade mannen ordnat en fest och haft många gäster i bostaden. En man som var på festen åtalades i Mora tingsrätt för mord. Enligt åtalet hade mannen tilldelat målsäganden ett stort antal slag mot huvudet med ett tillhygge vilket resulterade i att målsäganden avled till följd av skallskador. Tingsrätten frikände den åtalade mannen och uttalade i domen att det fanns sådana oklarheter i utredningen att det inte gick att utesluta alternativa händelseförlopp, dvs. att gärningsmannen var någon annan person än den tilltalade.

Åklagaren överklagade domen och åberopade viss ny bevisning i hovrätten. Hovrätten har funnit att det är klarlagt att endast den tilltalade och målsäganden var i huset när gärningen ägde rum och han har även knutits till gärningen genom annan bevisning. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade är gärningsman. Hovrätten dömer därför den åtalade mannen för mord och bestämmer påföljden till fängelse 16 år. Den åtalade mannen häktas genom beslut i domen och ska även betala skadestånd till målsägandens föräldrar.

Senast ändrad: 2017-10-06

För mer information kontakta:

Ulla Bergendal
Hovrättsråd (ordförande)
08-561 670 68

Rebecca Hellgren
Tf hovrättsassessor (referent)

Målnummer:

B 81-17