JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt meddelar dom i mål om våldtäkt

[2016-06-22] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål där tre män åtalats för grov våldtäkt mot en kvinna. Hovrätten dömer en av männen för våldtäkt till fängelse i två år och fyra månader. Han ska också betala skadestånd till målsäganden. De andra två tilltalade frikänns från åtalet.

Männen åtalades för grov våldtäkt mot kvinnan vid ett tillfälle i februari 2015. Enligt åtalet har männen haft sex med målsäganden genom att otillbörligt utnyttja att hon befann sig i en särskilt utsatt situation. Detta på grund av kraftig alkoholberusning, allvarlig rädsla och omständigheterna i övrigt. Beträffande två av männen påstods också att de tvingat henne till sex genom våld.

Södertörns tingsrätt fann utrett att endast en av de tilltalade använt våld. I övrigt dömde tingsrätten i enlighet med åtalet. 

Hovrätten har funnit att målsäganden är trovärdig. Hon har kunnat lämna klara uppgifter om att en av de tilltalade använt våld mot henne. Hennes uppgifter i den delen, som också bekräftas av bl.a. ett rättsintyg i målet, är därför tillräckliga för att döma en av männen för våldtäkt. Han har genom våld tvingat målsäganden till sex. Han har också genomfört de sexuella handlingarna genom att otillbörligt utnyttja att kvinnan befann sig i en särskilt utsatt situation. Den berodde på en kombination av berusning och rädsla.

I övrigt anser hovrätten att det inte är i tillräcklig grad klarlagt vad som faktiskt har inträffat den aktuella natten och att de övriga tilltalade då har gjort och insett det som påstås i åtalet. Två av männen frikänns därför.

Två av ledamöterna i hovrätten är skiljaktiga och vill som tingsrätten döma de tre tilltalade för grov våldtäkt.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se
tel. 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2016-06-22

För mer information kontakta:

Camilla Larsson
Hovrättsråd
08-561 671 04, nås säkrast mellan kl. 14.00-15.00

Målnummer:

B 3686-16