JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt meddelar dom i målet om mordet i Långshyttan

[2017-05-31] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag dömt fem personer för mord i Långshyttan och en person för medhjälp till mordet. Två andra personer har frikänts från åtal för underlåtenhet att avslöja mordet.

I juni 2016 mördades en kvinna i Långshyttan. Falu tingsrätt dömde i februari 2017 fyra personer för mord och två för medhjälp till mord. Vidare dömdes bl.a. två personer för underlåtenhet att avslöja mord. Hovrätten har nu prövat åtalet mot dessa åtta personer.

Hovrätten har kommit fram till samma slutsats som tingsrätten beträffande de fyra personer som dömdes för mord och för en som dömdes för medhjälp till mordet. Hovrätten har dock bedömt att den andre personen som tingsrätten dömde för medhjälp haft en sådan central roll i brottet, allt från planeringen till hanteringen av kroppen efter mordet, att han också ska dömas som gärningsman. Fängelsestraffet för honom har därför skärpts från 10 till 14 år. Straffen för de övriga har, liksom i tingsrätten, bestämts till fängelse mellan 10 och 17 år.

Hovrätten har däremot frikänt två personer för brottet underlåtenhet att avslöja mord. I det ena fallet på grund av bristande bevisning. I det andra fallet på grund av personen inte skulle ha kunnat avslöja mordplanerna utan fara för att själv bli åtalad för delaktighet i mordet (som hon också blev men frikändes för i tingsrätten), vilket är en förutsättning för att dömas för brottet.

Hovrätten har vidare, liksom tingsrätten, dömt de tilltalade för andra brott efter mordet, bl.a. grov stöld från mordoffrets lägenhet och bedrägeri i form av användande av offrets kontokort.

Slutligen har hovrätten bedömt att förutsättningar inte föreligger att tillerkänna tre av offrets sex vuxna barn skadestånd. I ett fall har personen inte alls haft någon kontakt med föräldern under drygt 40 år och de två andra har inte medverkat i rättegången.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se 
tel. 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2017-05-31

För mer information kontakta:

Erik Lindberg
Hovrättsråd
08-561 672 68

Niklas Dahlbeck
Hovrättsassessor, referent
08-561 672 24

Målnummer:

B 1493-17