JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt meddelar dom i våldtäktsmål

[2017-10-03] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål där tre män åtalats för grov våldtäkt. Hovrätten har dömt två av dessa för grov våldtäkt och frikänt den tredje från åtalet eftersom åklagaren inte har bevisat att denne har deltagit i någon av de handlingar som har omfattats av åklagarens gärningspåstående.

Tre män åtalades för att de tillsammans och i samförstånd hade tilltvingat sig upprepade samlag med en kvinna genom bl.a. våld. Tingsrätten dömde två av männen för grov våldtäkt till tre års fängelse vardera och den tredje för medhjälp till grov våldtäkt eftersom åklagaren inte hade bevisat att den mannen själv haft samlag med kvinnan. Medhjälparen dömdes till två års fängelse. Tingsrätten beslutade även att ogilla utvisningsyrkanden som framställts gentemot två av männen.
Även om våld bara har förekommit i början av händelseförloppet anser hovrätten att hela händelseförloppet ska ses som en helhet och att alla samlag därför har genomförts med våld. Det är därför möjligt att döma de tilltalade som medgärningsmän trots att de inte själva har deltagit i samtliga moment i händelseförloppet. Hovrätten anser att det är klarlagt att två av männen har genomfört samlag med målsäganden och att en av dessa har använt våld mot henne när de övriga varit närvarande. Hovrätten har därför dömt de två män som har genomfört samlagen som medgärningsmän, tillsammans och i samförstånd, för alla moment i händelseförloppet. Hovrätten har också – till skillnad från tingsrätten – beslutat att utvisa en av männen.
När det gäller den tredje mannen delar hovrätten tingsrättens bedömning att det inte är bevisat att han har genomfört något samlag med kvinnan. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten inte heller att det är bevisat att han har deltagit i något av det våld som åklagaren har påstått. Det är däremot utrett att han har varit närvarande under händelseförloppet och att han har tagit på målsäganden. Det har dock inte påståtts att dessa handlingar skulle innebära att mannen gjort sig skyldig till medhjälpsbrott. Hovrätten kan därför inte pröva om han genom detta gjort sig skyldig till något brott. Hovrätten har därför frikänt honom.
De två nämndemännen är skiljaktiga.

Senast ändrad: 2017-10-02

För mer information kontakta:

Katja Isberg Amnäs
hovrättsråd
08-561 671 61

Målnummer:

B 7556-17