JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt meddelar dom om intrång i varumärket TAXI STOCKHOLM

[2015-05-13] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i en dom meddelad i dag fastställt att Taxi Stockholm 15 00 00 AB har ensamrätt att använda kännetecknet TAXI STOCKHOLM i näringsverksamhet avseende taxitjänster i Stockholms län. Domen innebär bl.a. att en av Taxi Stockholms konkurrenter förbjuds att använda kännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY i sin taxiverksamhet.

Hovrätten har i målet funnit att en betydande del av allmänheten i Stockholms län uppfattar kännetecknet TAXI STOCKHOLM som ett kännetecken för ett visst företag och inte som en allmän beteckning på taxiverksamhet i Stockholm. Kännetecknet TAXI STOCKHOLM har förvärvat så kallad särskiljningsförmåga och Taxi Stockholm har ensamrätt att i näringsverksamhet avseende taxitjänster i Stockholms län använda kännetecknet.

Hovrätten anser också att det finns en risk för att allmänheten i Stockholms län ska få den felaktiga uppfattningen att kännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY representerar taxitjänster som erbjuds av Taxi Stockholm. Hovrätten förbjuder därför ett med Taxi Stockholm konkurrerande företag och dess ställföreträdare att använda kännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY i näringsverksamhet avseende taxitjänster. Dessutom ska det konkurrerande bolaget jämte dess ställföreträdare utge ersättning till Taxi Stockholm med ca 4,8 mkr för det intrång i kännetecknet TAXI STOCKHOLM som bolaget har gjort sig skyldigt till under ett antal år. Avslutningsvis har hovrätten hävt några varumärkesregistreringar som ansetts förväxlingsbara med kännetecknet TAXI STOCKHOLM.

Hovrättens dom innebär att tingsrättens dom huvudsakligen fastställs.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30

Senast ändrad: 2015-05-13

För mer information kontakta:

Tobias Tibell
Hovrättsassessor
08 – 561 675 26

Målnummer:

T 696-12