JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt meddelar i dag dom i mål om grovt folkrättsbrott

[2017-05-31] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom mot en man i ett mål om grovt folkrättsbrott i Syrien. Mannen åtalades i Stockholms tingsrätt för att ha deltagit i en avrättning av sju personer i Syrien i maj 2012. Tingsrätten dömde mannen för grovt folkrättsbrott och bestämde straffet till livstids fängelse. Hovrätten har i dag fastställt tingsrättens dom.

Den åtalade var medlem i en gruppering i Syrien som hade tagit fångar. Han deltog tillsammans med flera andra i en avrättning och sköt själv en av fångarna. Den åtalades invändning att avrättningen skett på order och avsett verkställighet av ett utdömt dödstraff av en legitim domstol efter en rättvis rättegång har inte heller i hovrätten godtagits. 

 

I den pågående väpnade konflikten i Syrien hade den åtalade anslutit sig till en väpnad gruppering i maj 2012. Han har kort därefter deltagit i en attack där flera soldater från den syriska regimen tillfångatagits. Sju av soldaterna har mindre än två dygn senare skjutits ihjäl vid en massavrättning. Den åtalade deltog i avrättningen och sköt en av de tillfångatagna soldaterna. Händelsen filmades och efter det att den åtalade tagit sig till Sverige greps han och åtalades.

 

Den åtalade har invänt att han på order verkställt ett utdömt dödsstraff av en legitim domstol efter en rättvis rättegång. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det i och för sig är möjligt även för icke-statliga aktörer att i vissa situationer upprätta egna domstolar. Liksom tingsrätten kommer hovrätten fram till att det är klarlagt att avrättningen hölls mindre än två dygn efter tillfångatagandet av soldaterna. Bland annat därför är det uteslutet att avrättningen kan ha föregåtts av en rättvis rättegång där soldaterna dömts till döden. Hans invändning godtas alltså inte. Därför döms han även i hovrätten för grovt folkrättsbrott till fängelse på livstid samt utvisas från Sverige och får inte återvända hit.

Senast ändrad: 2017-05-29

För mer information kontakta:

Hanna Carysdotter
Hovrättsråd
Tillgänglig kl.13:00-13:30
08-561 670 24

Målnummer:

B 2259-17