JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt ogillar ett åtal för försök till mord i Rågsved förra sommaren (B 8606-13)

[2013-11-15] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag meddelat dom i målet rörande en skjutning mot en person på ett torg i Rågsved den 4 juli 2012. Vid tingsrätten dömdes den åtalade mannen till sju års fängelse för försök till mord. Hovrätten har kommit fram till att den bevisning som åklagaren har presenterat i målet inte är tillräcklig för en fällande dom.

Den åtalade mannen har förnekat att han är inblandad. Det finns ingen teknisk bevisning som har kunnat knyta honom till brottet. Åtalet bygger huvudsakligen på ett utpekande från målsäganden, uppgifter från två av hans kamrater som var på platsen, signalementsuppgifter från flera oberoende vittnen och uppgifter om utredningen från poliser.

Hovrätten har ansett att det kan ifrågasättas om målsägandens utpekande är tillförlitligt. Skälen för detta är att målsäganden ändrat sina uppgifter under utredningen. Målsäganden uppgav den åtalades förnamn i ambulansen på väg från platsen. Han lämnade sedan andra uppgifter om den åtalades identitet på sjukhuset till sin pappa och lämnade därefter i polisförhör ytterligare andra uppgifter för att slutligen sju månader efter händelsen åter peka ut den åtalade mannen i polisförhör. Vid huvudförhandlingen har målsäganden stått fast vid utpekandet av den åtalade mannen och förklarat att han ljög för polisen på grund av rädsla för denne och dennes kamrater. Han har i detta sammanhang berättat om brott som tidigare begåtts mot honom och hans familj.  

Hovrätten har också funnit att det inte kan uteslutas att målsäganden kan ha misstagit sig om vem som sköt honom eftersom målsäganden och andra personer uppgett att skyttens huvud var täckt med en huva och att han sköt målsäganden bakifrån med flera skott.

Vidare har hovrätten ansett att bevisvärdet av kamraternas uppgifter är lågt. Den kamrat som pekat ut den åtalade har nämnt dennes förnamn för en polis på plats och sedan i förhör knappt fem månader efter händelsen åter gjort ett utpekande. Kamraten har i domstolen förklarat att han ljög för polisen på grund av en tidigare konflikt med den åtalade. Målsägandens andra kamrat har inte pekat ut den åtalade, men han har i polisförhör åtta månader efter händelsen uppgett att skyttens klädsel var densamma som den åtalades. Han har i domstolen förklarat att han har dåliga minnesbilder från händelsen.  

Slutligen har hovrätten bedömt att signalementsuppgifterna är så pass allmänt hållna att de kunnat passa in på flera av personerna på platsen.

Sammantaget är utredningen sådan att det enligt hovrätten inte kan anses vara ställt utom rimligt tvivel att det är den åtalade mannen som utfört skjutningen.

Hovrätten har därför kommit fram till att åtalet i dess helhet ska ogillas.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

 

Senast ändrad: 2013-11-15

För mer information kontakta:

Marianne Jörgensen
hovrättsråd, ordförande i målet
08-561 670 26

Karin Lilja
adjungerad ledamot, referent i målet, 08-561 670 32

Målnummer:

B 8606-13