JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt prövar det s.k. Rwandamålet

[2013-08-21] Svea hovrätt

Den 9 september påbörjar hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994. Förhandlingen, som kommer att hållas i Svea hovrätt, beräknas pågå fram till slutet av mars nästa år.

Den 20 juni i år dömde Stockholms tingsrätt en 54-årig svensk medborgare för folkmord och grovt folkrättsbrott till livstids fängelse. Åtalet gällde händelser i Rwanda 1994. Enligt tingsrätten hade den åtalade personen haft en ledande roll på lägre nivå och, i samverkan med andra, medverkat till mord, försök till mord, anstiftan av mord samt människorov. Tingsrätten fann också att den åtalade personligen gjort sig skyldig till försök till mord genom att under flera massakrer skjuta mot folk med ett automatvapen. När det gäller några av åklagarens brottspåståenden, bl.a. de som rör massakrer i ett bostadsområde i Kibuye stad, fann tingsrätten inte att bevisen var tillräckliga för en fällande dom.

Ett tjugotal målsägande hade begärt skadestånd av den åtalade. Tingsrätten fann att skadestånd inte kunde dömas ut eftersom skadestånd begärts med stöd av svensk rätt. Rwandisk rätt ansågs i stället vara tillämplig på skadeståndsfrågan.

Tingsrättens dom har överklagats av den dömde, av åklagaren och av målsägandena. Den dömde begär i sitt överklagande att bli helt frikänd. Åklagaren begär i sitt överklagande att den dömde även ska dömas för en åtalspunkt där tingsrätten frikände. Målsägandena begär att deras skadeståndsyrkanden ska bifallas.

Huvudförhandlingen i hovrätten påbörjas den 9 september 2013 kl. 09:00 och är planerad att pågå fram till slutet av mars nästa år. Totalt är ca 70 dagar bokade. Huvudförhandlingen kommer att hållas i hovrättens lokaler (sal 15 i Schering Rosenhanes palats). Förhandlingssalen har ett begränsat antal åhörarplatser och några av dessa kommer att reserveras för media. Vid förhandlingen kommer säkerhetskontroll att genomföras.

Förhandlingen i hovrätten kommer att inledas med sakframställningar (ca 4 dagar). Därefter kommer videoinspelningar av förhören med målsäganden och vittnen att spelas upp. Detta är det normala sättet att presentera bevisning i hovrätten och innebär att nya förhör som regel inte sker med personer som redan har hörts i tingsrätten. Slutpläderingar planeras kunna påbörjas i mitten av februari 2014.

Hovrätten har beslutat att hålla syn på plats i Rwanda. Även tingsrätten höll syn i Rwanda, men hovrätten har kommit fram till att det är nödvändigt att själv hålla syn. Detta kommer preliminärt att ske under vecka 43. Vid synen kommer, förutom hovrättens ledamöter, även åklagare och advokater att närvara. Den dömde kommer dock inte att vara med. Synen kommer att dokumenteras med video, och inspelningen kommer senare att spelas upp vid huvudförhandlingen.

Hovrätten kommer att kontinuerligt lägga ut information om målet på sin hemsida.

Senast ändrad: 2013-08-21

För mer information kontakta:

Hans Cappelen-Smith
hovrättsråd, ordförande
08-561 671 08

Joakim Zetterstedt
hovrättsråd, referent
08-561 671 03

Fride Raaman
hovrättsfiskal (praktiska frågor, ackreditering media)
08-561 671 25

Viveka Roth
domstolssekreterare (praktiska frågor, beställning av handlingar)
08-561 670 98

Målnummer:

B 6659-13