JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt prövar det s.k. assistansmålet

[2014-09-02] Svea hovrätt

Den 12 september 2014 påbörjar hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan gällande bl.a. assistansersättning till personer med funktionsnedsättningar. Förhandlingen beräknas pågå fram till månadsskiftet april/maj 2015. Med anledning av att ett stort antal parter är berörda, kommer förhandlingen att hållas i Svea hovrätt med användande av sidosalar i Stockholms, Attunda och Södertörns tingsrätter.

Den 17 juni 2014 dömde Södertälje tingsrätt 34 personer för bl.a. grova bedrägerier och/eller grova bidragsbrott mot Försäkringskassan. Två ägare av ett assistansbolag i Södertälje, som anordnat assistans åt ett 20-tal brukare med svåra sjukdomar och funktionshinder, dömdes som huvudmän för ett stort antal grova bedrägerier, grova bidragsbrott och grova bokföringsbrott till långa fängelsestraff. En av dem dömdes dessutom för grov urkundsförfalskning. Den ena huvudmannen dömdes till fängelse i 6 år och den andre till fängelse i 4 år och 9 månader. De förpliktades också att betala skadestånd till Försäkringskassan med drygt 26 miljoner kronor. De övriga dömda i målet, varav de flesta varit anställda som assistenter i bolaget, dömdes för grova bedrägerier och/eller grova bidragsbrott, penningshäleri eller häleri. Påföljderna för dem bestämdes till fängelse i mellan 1 år och drygt 3 år, villkorlig dom med samhällstjänst eller, i något fall, till villkorlig dom med dagsböter. De förpliktades också att i olika omfattning solidariskt med varandra och med huvudmännen betala skadestånd till Försäkringskassan med sammanlagt drygt 26 miljoner kronor. 

Tingsrättens dom har överklagats av de dömda som begär att de ska frikännas och befrias från skadeståndsskyldigheten. Domen har också överklagats av åklagaren som begär bl.a. att hovrätten ska skrärpa påföljderna. 

Huvudförhandlingen i hovrätten påbörjas den 12 september 2014 kl. 09:30 och är planerad att pågå fram till månadsskiftet april/maj nästa år. Totalt är ett 80-tal förhandlingsdagar bokade. Huvudförhandlingen kommer att hållas i hovrättens lokaler i Wrangelska palatset. Eftersom ett så stort antal personer är inblandade i målet, kommer flertalet av de tilltalade att delta i huvudförhandlingen via videolänk från förhandligssalar i Stockholms, Attunda och Södertörns tingsrätter. Åhörarplatser kommer att finnas i Svea hovrätts lokaler. Antalet platser kommer dock oftast att vara begränsat.

Senast ändrad: 2014-09-02

För mer information kontakta:

Bertil Ahnborg,
hovrättsråd
08-561 671 05

Birgitta Bylund Uddenfeldt,
hovrättsråd
08-561 671 11

Joanna Björklund,
hovrättsfiskal
08-561 671 26

Anna Wahlstrand Rilby,
domstolshandläggare (praktiska frågor, beställning av handlingar)
08-08-561 670 94

Målnummer:

B 5912-14