JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt skärper straffen för flera åtalade i det större narkotikamål som tidigare återförvisats till Gotlands tingsrätt på grund av jäv

[2014-12-10] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett större narkotikamål som huvudsakligen gäller smuggling och försäljning av stora mängder cannabis under åren 2011 och 2012. Hovrätten skärper påföljden för fyra av de åtalade. Den som döms till längst fängelsestraff – 3 år och 6 månader – får dock samma straff som i tingsrätten.

Ursprungligen rörde målet 52 personer. Flertalet var åtalade för köp av cannabis. Flera var också åtalade för smuggling och försäljning av cannabis. Sedan nio av de åtalade överklagat den domen återförvisade hovrätten målet beträffande dem till tingsrätten för ny prövning på grund av att en nämndeman varit jävig. Efter återförvisningen dömde Gotlands tingsrätt i målet i december 2013 och målet har nu överprövats av Svea hovrätt. I hovrätten har målet omfattat sex åtalade och pågått under 14 dagar.

I huvudsak har hovrätten kommit till samma slutsatser som tingsrätten. Emellertid har fyra personer fått sina straff skärpta av hovrätten. Den som dömts för den huvudsakliga smugglingsbrottsligheten avseende totalt ca 16 kg cannabis har dock fått samma straff som av tingsrätten, nämligen 3 år och 6 månaders fängelse. En annan åtalad som dömts för smugglingsbrott har fått sitt straff skärpt från 1 år och 3 månader till 2 års fängelse. Två personer som dömts för bl.a. ett stort antal försäljningar av cannabis har fått sina straff skärpta från 1 år och 5 månader till 1 år och 10 månaders fängelse respektive 1 år och 6 månader till 2 års fängelse.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-12-09

För mer information kontakta:

Linus Martinson
tf. hovrättsassesor
08-561 671 03
(kl. 11.00 - 11.30)

Mona Wildig
hovrättsråd
08-561 671 06
(kl. 11.30-12.00)

Anna Olsson
hovrättsfiskal
08-561 671 21

Målnummer:

B 842-14