JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätt söker chef för arkiv och registratur

[2014-02-12] Svea hovrätt

Administrativa enheten består av fem sektioner varav arkiv och registratur är en av dessa. Sektionen består av 12 medarbetare. Dina arbetsuppgifter blir att leda och fördela arbetet. Du håller medarbetarsamtal och lönesamtal, ansvarar för medarbetarnas kompetensutveckling samt verksamhetsutveckling inom berörda funktioner. I övrigt fullgör du de uppgifter som kanslichefen bestämmer.

Läs mer här.





Senast ändrad: 2014-02-12