JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt tidsbestämmer straffet till 18 års fängelse för en 33-årig man som döms för bl.a. mord

[2016-12-22] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag ändrat tingsrättens dom beträffande en 33-årig man som dömts för mord på så sätt att fängelsestraffets längd har tidsbestämts till 18 år i stället för till livstids fängelse.

Den 4 juni 2016 misshandlades en kvinna i sitt hem så svårt att hon avled några dagar senare. Gärningen utfördes av kvinnans 33-årige pojkvän. Solna tingsrätt dömde den 25 oktober 2016 mannen för bl.a. mord till livstids fängelse. Tingsrätten bestämde också bl.a. att mannen skulle betala skadestånd till kvinnans mor och systrar för sveda och värk med vardera 50 000 kr.

Mannen överklagade domen och yrkade bl.a. att hovrätten skulle frikänna honom från ansvar för mord och i stället bedöma gärningen som synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. Han yrkade att fängelsestraffet under alla förhållanden skulle tidsbestämmas. Kvinnans släktingar överklagade domen i skadeståndsdelen och yrkade att skadeståndet skulle bestämmas till vardera 75 000 kr. 

Hovrätten har i dag fastställt tingsrättens dom när det gäller rubriceringen av gärningen. Hovrätten konstaterar liksom tingsrätten att 33-åringen med s.k. likgiltighetsuppsåt har orsakat kvinnans död. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det finns ett antal för­svårande omständigheter som höjer straffvärdet på mordet från normalpåföljden fängelse 14 år. De försvårande omständigheterna är bl.a. att mannen oprovocerat har överfallit en klart fysiskt underlägsen närstående kvinna i hennes hem när hon har befunnit sig i en skyddslös situation och inte kunnat försvara sig mot det mycket brutala angreppet.

Hovrätten har vid straffmätningen också beaktat att mannen i nära anslutning till gärningen har gjort sig skyldig till grov frids­kränkning mot kvinnan och att det måste antas att kvinnan, i vart fall under en kortare tid, fick dödsångest innan hon tappade medvetandet. Hovrätten har dock till skillnad från tingsrätten vid en samlad bedömning – där det bl.a. även har beaktats att mannen tidigare har gjort sig skyldig till flera fall av mycket allvarlig våldsbrottslighet i form av grov misshandel – kommit fram till att det inte rör sig om ett sådant undantagsfall där påföljden ska bestämmas till livstids fängelse. Hovrätten har i stället bestämt påföljden till det längsta möjliga tidsbestämda straffet, 18 års fängelse. Därutöver har villkorligt medgiven frihet om 10 månader och 20 dagar förverkats.  

I skadeståndsdelen har hovrätten fastställt tingsrättens dom med hänvisning till att de utdömda skadestånden motsvarar vad som enligt Högsta domstolens praxis ska utgå som schablon­ersättning till nära anhöriga som har förlorat en släkting genom ett mord.    

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, telefonnummer 08-561 67 30.

Senast ändrad: 2016-12-22

För mer information kontakta:

Ulla Bergendal
Hovrättsråd/Vice ordf.
08-561 670 68

Thomas Hedstrand
Hovrättsråd
08-561 670 84

Målnummer:

B 9585-16

Beställning av dom:

08-561 67 30