JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätts dom i mål om knivbråk utanför restaurang Sommar

[2014-12-22] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag dömt en 20-årig man för grovt vållande till annans död i stället för dråp efter ett knivbråk utanför restaurang Sommar på Kungsholmen i juni i år.

Stockholms tingsrätt dömde den 17 oktober 2014 en 20-årig man för dråp
på en annan 20-årig man efter ett bråk i juni utanför restaurang Sommar
på Kungsholmen i Stockholm. Påföljden bestämdes till fängelse i 6 år och
4 månader.

Tingsrätten bestämde också att mannen skulle betala skadestånd till den avlidnes familj.

Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt och begärde att mannen skulle dömas för mord i stället för dråp. Mannen överklagade också och ville bli frikänd.  Även den avlidnes familj överklagade och ville få högre skadestånd. Familjen begärde i hovrätten att den tilltalade mannen i andra hand skulle dömas för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. 

Hovrätten anser att det inte är bevisat att mannen utdelat ett medvetet knivhugg eller stick. Därför döms inte mannen för mord, dråp eller misshandel. Hovrätten anser dock att mannen, genom att ta upp sin kniv och hålla den i midjehöjd samtidigt som han tog ett steg framåt, vållade den andre mannens död. Han har gjort sig skyldig till ett sådant medvetet risktagande att brottet har bedömts som ett grovt brott. Hovrätten har bestämt påföljden till fängelse 2 år. 

Hovrätten har sänkt de skadeståndsbelopp som mannen ska betala till den avlidnes familjemedlemmar med 25 000 kr vardera. 

Hovrättens ledamöter är eniga om domen.

Domen kan beställas från svea hovrätts arkiv.

Senast ändrad: 2014-12-22

För mer information kontakta:

Sven Jönson
hovrättsråd
08-561 670 62

Annika Malm
hovrättsråd
08-561 670 73

Målnummer:

B 10064-14