JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätts mediegrupp

[2014-09-05] Svea hovrätt

En mediegrupp har bildats på Svea hovrätt för att underlätta kontakten med journalister. I mediegruppen ingår nio domare med lång erfarenhet och kunskaper inom olika rättsområden.

Mediegruppen kommer att besvara frågor av allmän och principiell karaktär när media vill ha kontakt med Svea hovrätt. För specifika frågor om enstaka mål hänvisas alltjämt till de som dömer i det aktuella målet.

Satsningen på en mediegrupp är ett led i Svea hovrätts strävan att tillgängliggöra och förklara verksamheten i hovrätten. Hovrätten har en hemsida – www.svea.se - där regelbundna nyhetsuppdateringar sker. Nyheterna läggs även ut på hovrättens twitterkonto.

I särskilt uppmärksammade mål kan ni på hemsidan följa handläggningen steg för steg. Med anledning av 400-årsjubiléet har Svea hovrätt under 2014 en särskild jubileumssida – www.svea400.se.

I mediegruppen ingår

Kerstin Elserth Ulrika Stenbeck Gustavson Joakim Zetterstedt Christina Jacobsson
Hovrättsrådet Ulrika Ihrfelt
08-561 673 15
Hovrättsrådet Kerstin Elserth
08-561 670 68
Hovrättsrådet Ulrika Stenbeck Gustavson
08-561 670 67

Hovrättsrådet Joakim Zetterstedt (särskilt angående internationella straffrättsfrågor och frågor om internationellt straffrättsligt samarbete)
08-561 670 66

Hovrättsrådet Christina Jacobsson
08-561 670 97
            Anne Kuttenkeuler  Maria Wetterstrand Hagström  Liselotte Rågmark  Carl-Gustaf Hagander
  Hovrättsrådet Anne Kuttenkeuler
08-561 675 12 
Hovrättsrådet Maria Wetterstrand Hagström
08-561 669 66 
Hovrättsrådet Liselotte Rågmark (Mark- och miljööverdomstolen)
08-561 674 29 
Tekniska rådet Carl-Gustaf Hagander (Mark- och miljööverdomstolen)
08-561 675 40 

 

Senast ändrad: 2014-09-08