JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Utländska avgöranden - Ny ordning

[2015-01-12] Svea hovrätt

För att ett utländskt avgörande ska kunna verkställas i Sverige krävs det normalt att en domstol först fattar ett särskilt beslut om att avgörandet är verkställbart, en så kallad verkställbarhetsförklaring.

Svea hovrätt har tidigare varit ensam domstol för mål om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden. Från och med den 10 januari 2015 handläggs dessa mål i stället av tingsrätt i första instans. Ansökningar om erkännande och verkställighet ska alltså från och med detta datum ges in till tingsrätt.

Information om vilka avgöranden som kan förklaras verkställbara, vilken tingsrätt ansökan ska göras till och hur man i övrigt går till väga för att ansöka om verkställighet finns på Domstolsverkets hemsida, här.

Senast ändrad: 2015-01-12