JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Västlänken P 11082-17

[2018-02-23] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken. Det innebär att detaljplanerna ligger fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.

Parallellt med detaljplaneprocessen har frågan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för Västlänken handlagts. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gav den 31 januari 2018 Staten genom Trafikverket sådant tillstånd. Den domen har överklagats och idag överlämnats till Mark- och miljööverdomstolen som nu ska handlägga det målet (M 1808-18).

 

Senast ändrad: 2018-02-23

För mer information kontakta:

Sara Bergdahl
Specialistföredragande
08-561 674 44

Fredrik Ludwigs
Hovrättsråd
08-561 672 64