JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Studiebesök

De flesta rättegångar i hovrätten är offentliga. I vissa mål förekommer det dock att rätten beslutar att rättegången skall hållas inom stängda dörrar. Studiebesök bör anmälas i förväg. En större grupp, t.ex. en skolklass, som avser att göra studiebesök på hovrätten för att vara åhörare vid en rättegång kan kontakta hovrättens reception, tel. 08-561 672 00, för ytterligare information.

Att tänka på vid studiebesöket: 
Det är inte är tillåtet att störa rättegången genom samtal. Det är inte heller tillåtet att fotografera eller göra videoinspelningar i rättssalen. För att inte rättegången skall störas bör gruppen lämna salen i anslutning till en paus i rättegången eller i samband med rättegångens slut. Förtäring av dryck, godis m.m. under rättegången är inte tillåtet. 
Senast ändrad: 2013-11-21